Tisak za udruge i klubove na sve vrste materijala

DIGITALNI TISAK

ROLAND 300
Tehnika digitalnog tiska koristi se najčešće za izradu manjih serija proizvoda. 
Ova tehnika omogućuje znatno nižu cijenu malih naklada i često ponavljanje tiska u manjim serijama, prema potrebi klijenta. Digitalni tisak je posebno pogodan za izradu varijabilnih i personaliziranih ispisa, poput iskaznica, deklaracija proizvoda, barkodova i sl. Osim navedenog, koristi se i za izradu naljepnica, letaka itd.

pozadina