Tisak za udruge i klubove na sve vrste materijala

GRAFIČKA PRIPREMA

priprema

Bez vrhunske grafičke pripreme nema kvalitetnog otiska, bez obzira na tehniku tiskanja.

Tiskara HEPI Vam nudi uslugu grafičke pripreme za sve vrste tiska i za sve namjene, na vrhunskoj računalnoj opremi i uz pomoć najkvalitetnijeg grafičkog softvera, što garantira visoku kvalitetu gotovih proizvoda. A sve to po povoljnoj cijeni.

pozadina